Hoofd personeel en organisatie – Provincie Flevoland – Lelystad

JobID=8.0.07

Zoek jij als HR Businesspartner eenorganisatie die in beweging is? En wil jij samen met jouw collega’sde verschillende afdelingen adviseren in het ontwikkelen van hetorganisatie- en personeelsbeleid? Lees dan verder.

Waar kom je te werken? 

Vanwegede doorontwikkeling van de organisatie zijn wij op zoek naar eenextra HR Businesspartner die samen met ons de HRM visierealiseert.

Als HR Businesspartner maak je deeluit van de eenheid HRM binnen de nieuwe afdeling Concernzaken.Binnen deze afdeling zijn taken ondergebracht die voor de geheleorganisatie generiek van toepassing zijn. De afdeling Concernzakenbestaat uit de eenheden Communicatie, Facilitair, Financiën, HRM,Informatievoorziening en Juridische Zaken & Inkoop en deConcernstaf en is gestart vanaf 1 januari jl.

Als eenheid zijn wij ook volop in ontwikkeling en hebbenwe een meerjarenplan ontwikkeld. Als Businesspartner ondersteun jede organisatie en het management in het behalen van hundoelstellingen in de ontwikkeling van de Provincie Flevoland. Jewerkt direct samen met de andere HR Businesspartners, RecruitmentAdviseur en HR-ondersteuners. Ook schakel je veel met anderecollega’s binnen en buiten de eenheid.

ProvincieFlevoland richt zich meer en meer op het werken vanuit de opgavendie voor ons liggen waarin we integraal denken, concerngerichtwerken een lerende organisatie willen zijn.

Jouw toekomstige baan

Jij weet alsgeen ander hoe je vanuit HR het management en de directie optimaalkunt faciliteren om de organisatiedoelen te realiseren. Als HRBusinesspartner adviseer jij de afdelingen en het concern op hetgebied van de vertaling van de organisatiedoelstellingen naarresultaatopdrachten, strategische personeelsplanning (SPP),talentmanagement en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Je bentsparringpartner van het management m.b.t. het analyseren vantoekomstige ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en weetdeze te vertalen naar concrete adviezen op bovenstaandethema’s.

Daarnaast werk je aan de visievorming,uitvoering en borging van de thema’s uit de strategischeHRM-visie:

  • Strategischepersoneelsplanning
  • Binden en boeien (belonenen duurzame inzetbaarheid)
  • Ontwikkeling(opleiden, MD en talentmanagement)
  • Mobiliteit(in-, door- en uitstroom)
  • Vitaliteit

Er blijftnatuurlijk ruimte om je eigen draai te geven aan defunctie.

Lees hier meer…