Informatiemanager ict – Gemeente Lelystad – Lelystad

JobID=8.0.07

De gemeente Lelystad zoekt jou!

‘Informatiemanager‘ met een focus opontwikkelingen in het Sociaal Domein

Ben jij

Onze nieuwe informatiemanager?

Ben jij resultaatgericht en draag jebij aan het realiseren van innovatieve informatiserings- endigitaliseringsdoelstellingen? Breng jij ook onze dienstverleningop een hoger niveau en ben je in staat vanuit je kennis,samenwerking, veranderambities en verandervermogen je bijdrage televeren aan de doorontwikkeling van deinformatievoorziening?

Dan zoeken wejou!

De gemeente Lelystad werkt doorlopend aande doorontwikkeling van haar Informatievoorziening. Hierbij kijkenwe integraal door de lenzen van Mens, Proces, Informatie enTechniek (MPIT). Dit doen we niet alleen, maar doen we samen metonze interne en externe ketenpartners. Samen werken we aan de(digitale) dienstverlening gericht op onze inwoners, ondernemers enmaatschappelijke organisaties. We werken in interne en externeomgevingen waarin de complexiteit van zowel informatiestromen alsook security- en privacy-maatregelen elke dag toenemen. Daarom zijnwe op zoek naar een informatie manager met lef. Iemand die vanuitde verbinding stappen weet te zetten. Samen en gezamenlijk. Dit ophet gebied van veranderende wetgeving, digitale ontwikkelingen(waaronder RPA), (grote) aanbestedingen maar ook gewoon vanuitrealiteit en pragmatisme.

Het team

De Informatiemanagers zijn samen met de medewerkers vanAutomatisering ondergebracht in het team Informatiemanagement &Automatisering (IMA). In het tactisch speelveld van onzeorganisatie werk je nauw samen met de Strateeg Informatisering& Digitalisering, de MPIT-adviseurs en Business-teams aanoplossingen die help de doelen van de organisatie tebehalen.

Het cluster Informatiemanagement is opzoek naar een leuke energieke ervaren collega!

De functie

VanuitInformatiemanagement worden de werkvelden Sociaal, Fysiek enStrategie & Ontwikkeling bediend met betrekking tot deontwikkeling en beheersing van de Informatievoorziening. Jij draagtgedeelde verantwoordelijkheid over het Sociaal Domein. Dit doe jesamen met MPIT-adviseurs en de CIO voor de ontwikkeling enbeheersing van de informatiehuishouding van de Gemeente Lelystad –in het bijzonder het Sociaal Domein, waarbij het credo is “goedvandaag, klaar voor morgen”.

Je begrijpt dewettelijke opgaven en kaders binnen het Sociaal Domein en dedaarmee samenhangende processen. Je bent dé adviseur op het terreinvan de informatievoorziening. Je volgt de ontwikkelingen bijgemeenten en die van de ketenpartners op de voet, je kent deopgaven en ontwikkeldoelen van de organisatie. Je bent daarover ingesprek, analyseert vragen, nieuwe wet- en regelgeving en zoektsamen met de organisatie naar innovatieve oplossingen. Je schrijftdaartoe businesscases en brengt op basis daarvan gevraagd enongevraagd advies uit. Daarbij schuw je het presenteren aan grotegroepen collega’s, het Management en Directie niet.

Je werkt als relatiegerichte informatiemanagervoornamelijk nauw samen met je collega’s binnen het Sociaal Domeinen daarnaast ook voor de organisatie. Daarbij vertaal jestrategische doelen naar tactische kaders en concreteuitvoeringsopdrachten. Jij doet het  advies, uitvoering vanhet project doet de projectleider. Gedurende de realisatie blijf jedan de projectleider en de opdrachtgever adviseren gericht op devastgestelde doelen. Je krijgt energie en wordt geïnspireerd alsjij vragen en ontwikkelingen goed kan doorgronden. Jouw adviezenworden gewaardeerd, opgevolgd en gerealiseerd. Na invoering laat jedit niet los maar reflecteer je, samen met het projectteam en/ofMPIT-collega’s, de effectieve uitvoering enopvolging.

Lees hier meer…