Adviseur waterverdeling en wateroverlast – Rijkswaterstaat – Lelystad

Rijkswaterstaat

Omschrijving

Voldoende zoetwater op de juiste plek, daar zetten wij ons bij Rijkswaterstaat (RWS) voor in. Iedere dag komen we samen met anderen tot keuzes in de verdeling van het water en maken we het watersysteem toekomstbestendiger. Wij werken daarbij aan het voorkomen van watertekorten en wateroverlast en aan het tegengaan van verzilting. Dat is van groot belang voor ons drinkwater, de landbouw, natuur, maar ook voor de scheepvaart, industrie en elektriciteitscentrales. Wil jij hier aan bijdragen? Kom dan werken bij Rijkswaterstaat als adviseur waterverdeling en wateroverlast!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
We zoeken een nieuwsgierige collega met kennis van het watersysteem in Nederland. Iemand die vakinhoudelijk gedreven is, en ook in het bijzonder haar of zijn collega’s in de operatie helpt en samen met anderen komt tot uitvoerbaar beleid. Waterverdeling, wateroverlast en bij voorkeur ook ruimtelijke ordening behoren tot jouw expertise. Je bent in staat om de juiste interventies te doen om tot besluiten te komen waarbij je deze vervolgens implementeert. Als secretaris van het Rijkswaterstaat directeurenoverleg waterkwantiteit vervul je een centrale positie. Je vervult daarnaast ook de rol van technisch manager van het programma Slim Watermanagement (www.slimwatermanagement.nl). Een activiteit die bij deze rol hoort is het opstellen van een jaarplan waarin je samenhang hebt aangebracht in de studies die we samen met waterschappen uitvoeren.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je overziet relevante kennisvragen en begeleidt opdrachten die daaruit voortvloeien aan kennisinstituten en marktpartijen. Daarmee geef je mede richting aan de inhoudelijke koers van het programma Slim Watermanagement. Je hebt daarbij een verbindende rol met het programma Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening vanuit het Hoofdwatersysteem (KZH).

Daarnaast adviseer je over het voorkomen van en voorbereiden op wateroverlast. De gebeurtenissen in Limburg in 2021 hebben immers aangetoond dat Nederland nog niet goed voorbereid is op extreme hoeveelheden neerslag. Je hebt hierbij een brede kijk. Je zoekt actief verbinding met (de spelers in) het regionale watersysteem. Je bent bekend met de resultaten van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater. Je denkt vanuit meerlaagsveiligheid en bent in staat de extra lagen ‘waterbewustzijn’ en ‘herstel’ een plek en uitwerking te geven. Door jouw expertise draag je hierdoor bij aan de leefbaarheid van Nederland.

Wat wij aan jou waarderen
Je zoekt graag de samenwerking op en kunt anderen overtuigen van je standpunten. Met jouw flexibele instelling schakel je makkelijk tussen verschillende onderwerpen en pas je jouw doelen aan bij veranderende omstandigheden. Je bent daarnaast analytisch sterk en kunt goed plannen en organiseren. Je herkent jezelf in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app dan met Jelte Bosma, afdelingshoofd Water en Ruimtegebruik, via 06-21386707. Hij vertelt je graag meer.

Functie-eisen

 • je hebt een wo-diploma van een opleiding die aan waterbeheer is gerelateerd;
 • je hebt minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan op het gebied van advisering;
 • je bent aantoonbaar succesvol in het begeleiden van deelprojecten in adviestrajecten en weet daarmee aantoonbaar resultaten te bereiken;
 • je hebt kennis van de ontwikkelingen in de onderzoekswereld rondom waterbeheer;
 • je hebt affiniteit met informatievoorziening / datamanagement in het waterbeheer;
 • je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar.

Arbeidsvoorwaarden

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week);
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken;
 • hybride werken;
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privé lekker in je vel zit. Wil jij even sporten in je lunchpauze? ‘s Middags je (klein)kind van school halen en ‘s avonds je werk afmaken? Een overleg online bijwonen vanuit huis, omdat er een loodgieter langskomt? Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

Bijzonderheden

 • je standplaats is Lelystad en/of Utrecht. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op kantoor wanneer je functie dit toelaat;
 • de (online) selectiegesprekken vinden plaats in week 15 of 16;
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Solliciteren: eerst online, daarna op locatie
Heb je binnenkort je eerste kennismakings- of sollicitatiegesprek? Deze vindt bij voorkeur online plaats. Daarmee stimuleren wij ‘slim’ reizen. Zo dragen we bij aan minder druk op snelwegen en OV én minder CO2-uitstoot. Heb je toch liever een gesprek op een van onze kantoren? Laat het ons weten, dan kijken we natuurlijk wat mogelijk is.

Ben je toe aan het gesprek voor de 2e ronde of het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan ontvangen wij je graag op locatie. Heb je dit gesprek liever online? De recruiter inventariseert wat jouw wensen zijn waarna een definitieve afspraak wordt gemaakt.

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.
WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.
In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.
Water en Ruimtegebruik
De afdeling Water en Ruimtegebruik ondersteunt Rijkswaterstaat en diverse directoraten-generaal met kennis en expertise over waterverdeling, zoetwatervoorziening, verzilting, ruimtelijke planning in het mariene milieu, en klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Op deze terreinen sturen wij het werk aan van kennisinstellingen, onderhouden we strategische allianties met overheden en (inter)nationale kennis- en waterbeheerders, en dragen we bij aan de totstandkoming en implementatie van uitvoerbaar Europees en nationaal beleid.

Sinds 2015 richten we ons op de uitvoering van de deltabeslissingen. Zo zorgen we er onder meer voor dat het waterniveau in onze wateren op peil is, de netwerken van Rijkswaterstaat klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht, en ons watermanagement continu verbetert. Kenmerkend is de inhoudelijke expertise die we leverden tijdens de droogte van 2018 en daarna. Dit leidde onder meer tot een juiste strategie voor de waterverdeling over de rivieren. Vervolgens namen we het voortouw bij de beleidsevaluatie en het vertalen van de geleerde lessen naar nieuw beleid en de operatie. Voor het Informatiepunt Leefomgeving handelen we inhoudelijke vragen op het terrein van water af.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.