Raadsonderzoeker met Casusregietaken Lelystad – JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) – Lelystad

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

In je rol als Raadsonderzoeker met casusregietaken met focus op strafzaken, houd je als enige in de jeugdstrafrechtketen, elke jongere in alle fasen van het strafproces in beeld. Je zorgt voor optimale condities voor een betekenisvolle afdoening. Binnen de casusregietaken ligt het schakelpunt tussen straf en zorg, en tussen het vrijwillig en het gedwongen kader. Hoewel zelfstandig optreden noodzakelijk is, staat samenwerking centraal. Met collega’s en ook met de instellingen voor jeugdhulpverlening, de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, jeugdreclassering en scholen. Je bent zichtbaar en beschikbaar voor alle ketenpartners en collega’s en omgekeerd zijn de ketenpartners dat voor de casusregie. Hierin zit de kracht van de casusregie en hierdoor kan er toegewerkt worden naar een snelle en efficiënte aanpak voor de jeugdige.

De Casusregietaak omvat samenvattend het volgende:

Een adviserende (en tevens regie voerende) rol op ZSM zodat er een passende strafrechtelijke afdoeningsbeslissing genomen kan worden.
Een consulterende rol richting leerplichtambtenaren om te bekijken welk traject in het belang is van de jeugdige.
Een adviserende rol in het JCO t.a.v. de meest gewenste insteek bij een schoolverzuimzaak.
Het beoordelen en in laten boeken van zaken
Het verrichten van interne & externe activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van samenhang tussen verschillende raadsactiviteiten en activiteiten van ketenpartners.
Het zorgdragen voor tijdige aanlevering van rapportages en vertegenwoordiging van de Rvdk tijdens zittingen.
Het organiseren en voorzitten van het nazorgoverleg.
Het verrichten van de toezichthoudende taak op de uitvoering van de werkzaamheden van de jeugdreclassering.
Het deelnemen aan overleggen met ketenpartners.
Het signaleren van trends en knelpunten die voor de Raad van belang zijn.
Zicht houden op de instroom, beheer van de wachtlijst en uitdeel van zaken.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief RvdK.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan.

Wij willen dat iedereen bij de Raad voor de Kinderbescherming zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Functie-eisen

Beschik jij over de volgende competenties:

Relevante kennis van het (jeugd)strafrecht, het strafrechtproces en familie- en personenrecht;
Kennis van de sociale kaart van Flevoland en de rest van Nederland op het gebied van jeugdinrichtingen, kennis van behandelingsmogelijkheden;
Actuele kennis van strafafdoeningen en inzicht in de inhoudelijke kant van de taakstraffen;
Aantoonbare ervaring in netwerken en samenwerken met ketenpartners alsmede in het werken met minderjarigen binnen het strafrecht;
Vaardigheden om zeer veel informatie op de juiste manier te verwerken en adequaat naar te handelen;
Analytische vaardigheden;
Brede basiskennis van alle triage vormen;
Beschikken over overtuigingskracht;
Goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en goed kunnen rapporteren;
Je bent flexibel en stressbestendig;
Je deinst niet terug voor emotioneel beladen gesprekken;
Je kunt goed plannen en organiseren.

Functie-eisen

Je hebt in ieder geval een diploma op hbo – niveau en ervaring in het werken met kinderen en ouders waarin er zorgen zijn over de kinderen.
Je beschikt over de SKJ registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd of kunt deze op korte termijn aanvragen (de RvdK vergoedt de (her)registratiekosten);
Beschikbaar zijn voor onregelmatigheidsdiensten tav. ZSM.
Bij voorkeur onder andere werken op de maandagen en woensdagen
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau
schaal 10
Maandsalaris
Min €3.045 – Max. €4.848 (bruto)
Dienstverband
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur
Één jaar
Minimaal aantal uren per week
32
Maximaal aantal uren per week
36
Overige arbeidsvoorwaarden

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB).
Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst.
Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen.
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.
Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgen medewerkers binnen de RvdK een arbeidsovereenkomst als rijksambtenaar aangeboden;
Bij je indiensttreding vragen we je om een VOG verklaring;
Een schrijfopdracht is een onderdeel van de selectieprocedure;

Het is belangrijk dat je ook beschikbaar bent buiten de kantoortijden.
We zoeken twee kandidaten voor Lelystad.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

De Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming
Kinderen hebben recht op een gezonde en stabiele ontwikkeling. Daar zetten medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming zich elke dag voor in. Wij beschermen het recht van het kind én het recht van ouders hun kind zelf op te voeden en grijpen daarom niet zomaar in.
Bij onze organisatie kun jij je talent inzetten om op te komen voor de rechten van kinderen voor wie stabiel en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. Daarvoor hebben wij de diverse talenten van al onze medewerkers nodig. We geloven dat verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten een verrijking zijn voor onze organisatie en het werk dat we doen. We willen een organisatie zijn waarin iedereen zichzelf kan zijn. En een organisatie waar iedereen welkom is ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, inzetbaarheid, opleidingsachtergrond, persoonlijkheid, religieuze achtergrond en seksuele oriëntatie. Samen werken we voor kwetsbare kinderen in Nederland.

Omdat ieder kind dat ernstige schade dreigt op te lopen het recht heeft veilig verder op te groeien.

Bij de Raad voor de Kinderbescherming werken we in zelforganiserende teams, verspreid over heel Nederland. Zelforganisatie geeft professionals zoals jij de ruimte om in teamverband – binnen de teamopdracht – de beste keuzes te maken in het werk en voor het kind. Je krijgt steun waar je dat nodig hebt. En de kans om te leren en je te ontwikkelen.

#zinvolwerk
Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming, is werken voor kwetsbare kinderen in Nederland. Zinvol werk dus. Dat laten ook de persoonlijke verhalen van onze medewerkers zien. Zij vertellen met welke dilemma’s zij te maken krijgen en wat voor hen het werk zinvol maakt. Benieuwd? Kijk op www.kinderbescherming.nl/zinvolwerk

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.