Stedenbouwkundige – Yacht – Lelystad

Yacht

De gemeente Lelystad is momenteel op zoek naar een ervaren stedenbouwkundige. Als stedenbouwkundige ben jij degene die verantwoordelijk en betrokken is bij het vormgeven uitwerken en begeleiden van verschillende complexe ontwikkelprojecten. Je maakt onderdeel uit van verschillende projectgroepen met interne en externe partners en daarbij stuur je de ontwerpteams aan. Om je werk goed te kunnen doen ben jij in staat om op strategisch én tactisch niveau (verschillende schaalniveaus) te denken en te acteren. Daarnaast ben jij creatief, innovatief en in staat om overlap tussen de verschillende projecten te zien. Je kunt een ontwerpopgave en initiatief integraal beoordelen en deze verder ontwikkelen. Ook ben jij in staat om te adviseren over de ontwikkelrichting en strategie. Daarnaast heb jij een actieve rol bij o.a. de omgevingsvisie en de gebiedsontwikkelingen zoals Waterfront Lelystad. Een van de belangrijkste taken als stedenbouwkundige is om projecten haalbaar vorm te geven. Als stedenbouwkundig ontwerper heb je daarbij te maken met verschillende beleidskaders waarbinnen projecten gerealiseerd moeten worden. Hierbij werk je binnen een projectteam. Ook denk je mee bij initiatieven en houdt je rekening met vastgestelde kaders of draag je bij aan het ontwikkelen van nieuwe kaders. Je werkt als stedenbouwkundige aan uiteenlopende ontwerpopgaven. Het is daarbij van belang dat jij het vermogen hebt om ontwikkelingen in de stad op een heldere manier te vertalen en te verbeelden. Ook wordt er een beroep gedaan op je creatieve vermogen. In de verschillende fasen van de projecten signaleer je relevante ontwikkelingen die je vervolgens op de agenda zet en weet je een podium te geven. Tot slot heb je een handson mentaliteit. Wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden? Je maakt stedenbouwkundige beoordelingen van ingediende ontwerpen; Je maakt stedenbouwkundige ontwerpen ten behoeve van structuurvisies. Je maakt stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteitsplannen; Als stedenbouwkundige fungeer je als de ontwerpende schakel tussen het ruimtelijk beleid en de uitvoering ervan; Tot slot verzorg je de afstemming met relevante partners op het terrein van stedenbouw en landschap.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.